De Groep

Kom werken bij een Multiburo-team !

HR-BELEID

DE FUNCTIES

In de business centers:
a) Receptie-assistent(e)
b) Assistent(e) van het cliënteel
c) Assistent-centrumverantwoordelijke
d) Centrumverantwoordelijke
  

De supportfuncties:
Na een ervaring op het terrein in een van onze business centers kunnen er laterale of verticale carrièreperspectieven zijn in marketing, de commerciële afdeling, beheer, enz. in het supportteam van de groep.

Multiburo werft jaarlijks ongeveer twintig medewerkers aan met een contract voor onbepaalde duur en verder tijdelijke medewerkers voor vervangingen tijdens vakantie, zwangerschapsverlof of ziekte.

Omdat onze activiteit op service gericht is, besteden we veel aandacht aan de volgende persoonlijke eigenschappen van de kandidaten: respect, open geest, luisterbereidheid, professionalisme en stiptheid.

Opleiding-integratie-aanpassing aan het werk
De groep heeft een integratietraject ingevoerd dat, naargelang het geworven profiel, 4 tot 8 weken in beslag neemt. In deze periode kan iedereen zijn/haar keuze valideren vòòr de definitieve bevestiging plaatsvindt.
Na de validering van de nieuwe medewerker volgt hij/zij een bepald aantal vakopleidingmodules.

 

Opleiding ter ontwikkeling van de competenties
Het werktraject wordt jaarlijks herzien en aangevuld om de evolutie van het beroep te volgen.
Er worden meer specifieke opleidingen aangeboden aan medewerkers die binnen de groep carrière maken om hen te helpen bij het verwerven van de competenties die ze voor hun nieuwe functie nodig hebben.
Naast de ontwikkeling van de competenties zijn deze opleidingen een gelegenheid voor uitwisseling en ontstaan er vertrouwensrelaties die ieders ontplooiing ten goede komen.